Terug naar de homepage | Meer vogels en natuur

Nieuwjaarsexcursie vogelwerkgroep

7 januari 2012

Nieuwjaarsexcursie van de vwg

In de eerste week van 2012 ontving ik van Sander Elzerman een uitnodiging om mee te gaan met de nieuwjaarsexcursie van de vogelwerkgroep. Daar maakte ik graag gebruik van en ik kreeg er geen spijt van. Integendeel, het werd een erg leuke dag met mooie soorten.


Kleine Burgemeester

Kleine Burgemeester

Rond 08.30 uur vertrekken we met precies tien mensen richting Stellendam. Sander Elzerman en André de Baerdemaeker rijden met mij mee. In de buitenhaven aangekomen scoor ik direct een nieuwe soort met een Kleine Burgemeester, die zich zowel zittend als vliegend laat fotograferen. Er zitten ook Grote Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen in de buitenhaven evenals een aantal Aalscholvers en Futen.

Turend over de Kwade Hoek

Jaap

We kijken daarna over de dijk richting Kwade Hoek, waar we de harde wind trotseren. Jaap blijft laag bij de grond en hoopt dan minder wind te vangen. Soorten als Brilduiker, Zilverplevier, Wulp, Kluut en Tureluur kunnen we toevoegen, terwijl een Blauwe Kiekendief de rietkraag aan de overzijde inspecteert op prooi. De twee langsvliegende piepers zijn Oeverpiepers.

Brandganzen

De volgende stop is bij Goedereede, waar we een Roodhalsgans hopen te spotten. Die zien we echter niet, maar wel een prachtig exemplaar van de Slechtvalk en een grote hoeveelheid Brandganzen.


Jan van Gent
Drieteenmeeuw
Scholeksters

In de noordelijke buitenhaven van de Brouwersdam vinden we een dode Jan van Gent. Een soort die we graag hadden bijgeschreven, maar dood valt buiten de telregels. Een aantal Drieteenmeeuwen vliegt rond en een juveniel exemplaar komt redelijk dichtbij voor een plaatje. De Scholeksters trotseren met hun kop in de veren de harde wind.

Een eindje verderop slaan woeste golven schuimend stuk op de dam. Een grote groep meeuwen denkt daar iets van hun gading te kunnen vinden. Tussen de vele Kok- en Zilvermeeuwen vliegt ook een Dwergmeeuwtje rond, We zitten vandaag goed in deze soorten en nog is de koek niet op zal blijken.


Dwergmeeuw
Zilvermeeuw
Kokmeeuw

Drieteenstrandlopers

Diverse groepen Drieteenstrandlopers rusten langs de kant, waarbij ze af en toe even opfladderen voor het schuimende water dat op de oever beukt.


Alk
Alk
Alk
Alk

Plotseling komt een andere mooie soort aangevlogen en gaat vlak voor de kust foerageren: de Alk, een soort die nog weinig op mijn lijstjes voorkwam.

Drieteenstrandloper

Drieteenstrandlopers

Omdat er genoeg te zien is en de anderen zich elk met hun eigen dingen vermaken, neem ik de gelegenheid te baat om dicht naar een groepje Drieteenstrandlopers te kruipen. Het lukt me redelijk dichtbij te komen en een exemplaar beeldvullend erop te krijgen. Een overzichtsfoto met landende vogels is ook een leuk tafereel.


Kokmeeuw
Drieteenmeeuw

Stormmeeuw

Een groep rustende meeuwen bestaat hoofdzakelijk uit Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen, maar ook uit een rustende juveniele Drieteenmeeuw. De enige Stormmeeuw wordt ook aan de daglijst toegevoegd.

Zeekoet

Er vliegen af en toe Alken voorbij, maar net als we op punt staan de Brouwersdam te verlaten, zien we een Zeekoet langszwemmen. Met de Middelste Zaagbekken, een Kuifduiker, Eidereenden en een Grote Zeeëend wordt de daglijst steeds langer.

Neeltje Jans

Drieteenmeeuw

Drieteenmeeuw

Aan de buitenzijde van Neeltje Jans staat een flinke bries. Veel Drieteen-, Kok-, Zilver- en Dwergmeeuwen maken rondjes langs de onstuimige golven om voedsel te vergaren. De daar verwachte Grote Burgemeester kunnen we echter niet vinden.

Neeltje Jans

Op naar de Mattenhaven, waar ook een Grote Burgemeester aanwezig zou zijn. We vinden echter een tweede Kleine Burgemeester. Ook leuk, maar die hadden we al. De Dodaars had ik al eerder gezien, maar ik kan nu een bewijsplaatje van schieten.


Dodaars
Torenvalk
Velduil

Na de Neeltje Jans rijden we richting Stolpweg en Koudekerkse Inlagen. Hier vinden we eerst - op grote afstand - een Kraanvogel, die er niet helemaal jofel uitziet en in de inlagen komen we een biddende Torenvalk tegen. De grote schare auto 's in de inlaag blijkt al snel voor de drie rondvliegende velduilen te komen. Erg leuk om te zien, maar te ver weg voor een leuke plaat.


Velduil

We krijgen echter een extra kans als een Torenvalk een Velduil de Oosterschelde op jaagt. De terugkerende Velduil gaat langs de oever zitten, waar Sander met mijn toestel een aantal plaatjes kan schieten.


Blauwe Kiekendief
Ruigpootbuizerd
Grote Zilverreiger

De Stolpweg levert nog een Blauwe Kiekendief, een Ruigpootbuizerd en een Grote Zilverreiger op. De Prunjepolder, vanaf de Delingsdijk met het laatste licht, is nog goed voor Goudplevieren, Pijlstaarten, Smienten en wat Wintertalingen. Daarna keren we huiswaarts. Het was een fantastische dag, veel zon, niet al te koud, erg gezellig en veel aparte soorten.

 

Terug naar de homepage | Meer vogels en natuur