Noordelijke Delta

Zaterdag 20 februari 2010De Utrecht
Aanleg van de Tweede Maasvlakte in volle gang
 Tegen achten 's ochtends haalde ik zaterdag 20 januari Gerrit Heester op en reden we richting Maasvlakte. Hier waren de dag ervoor een groepje sneeuwgorzen gezien en dat was ons eerste doel deze dag. Na eerst de stuifdijk in oostelijke richting te hebben afgezocht, probeerden we het aan de meest westelijke kant. Veel Aalscholvers in broedkleed passeerden de waterlijn en men was druk aan het werk met de aanleg van Maasvlakte II.
Aalscholvers
Maasvlakte
Maasvlakte 1
Opeens zagen we een groepje van zo 'n dertig Sneeuwgorzen langs ons heen flitsen. Het groepje passeerde ons diverse malen, maar ging nergens zichtbaar op de grond zitten. Een groepje Kramsvogels, een Graspieper en wat Veldleeuwerikken was de verdere, vrij schamele oogst. Wel was het prachtig weer en we genoten van het buiten zijn.

Wilde Zwanen
We besloten naar de Kwade Hoek te rijden. We reden langs Oostvoorne richting N57. Ik vertelde net ergens gelezen te hebben dat er ondanks het winterweer weinig Wilde Zwanen in Nederland waren gezien , toen we vlak voor Rockanje een gedeeltelijk geoogst spruitenveld zagen met wel 30 stuks van deze mooie vogels.
Wilde Zwaan met jong
We bekeken ook nog het nieuwe natuurgebied bij Rockanje dat een flinke uitbreiding had ondergaan. Veel ganzen, waaronder Brand- en Canadese en veel andere watervogels, zoals Slob-, Tafel- en Wilde eenden, maar ook Smienten, Wintertalingen en Pijlstaarten. Een paartje Grote Zaagbek liet zich van behoorlijk dichtbij "platen".
Grote Zaagbekken
Vrouwtje Grote Zaagbek
De volgende stop was Kwade Hoek waar we ruim anderhalf uur lekker over het strand en door de kwelders struinden. We spotten nog twee vrouwtjes blauwe kiekendief, maar die kwamen niet dichtbij genoeg om te kunnen fotograferen. Gek genoeg maakte ik helemaal geen plaatje van dit - op een enkele wandelaar na - verlaten oord. De volgende stop was de Brouwersdam, waar een flinke groep Kanoeten - op afstand - de show stal. We reden Schouwen- en Duiveland over en scoorden hier weer de nodige Kramsvogels en een Grote Lijster. Ook al een soort die we scoorden, net nadat we het erover hadden dat die niet veel gezien werden.
Kramsvogel Grote Lijster
Bij de Grevelingendam zaten honderden Kanoeten, die een mooie show gaven toen ze werden opgeschrikt. De snelle wendingen en richtingsveranderingen zorgden voor een leuk effect. Steeds werd de groep donker of licht gekleurd, al naar gelang welke kant naar ons toegewend was. Een Zilvermeeuw wilde wel even poseren, zodat we hem vanuit de auto goed konden vastleggen.

Zilvermeeuw

 

We besloten nog even langs de Ventjagersplaten te rijden en een kijkje te nemen in de nieuwe hut. De oude Visarend is vervangen door een nieuw exemplaar die een stukje westelijker ligt. Jammergenoeg moet je wel even open veldje oversteken, waardoor je goed zichtbaar bent voor de vogels.
Vogelkijkhut de Visarend
De laagstaande zon gaf een aparte kleur aan het roodbruine hout en onderstaand is te zien hoe het uitzicht naar het noordoosten is.
Uitzicht vanuit vogelhut de Visarend
Voor deze dag zat het erop. Het aantal vogelsoorten hebben we niet bijgehouden, maar we hebben vooral genoten van het lekkere zonnige, edoch enigszins koude weer .
Vogelkijkhut de Visarend


Terug naar de homepage