Voorjaar en zomer 2009Koolzaad

Dit jaar heb ik een sabbatical genomen voor wat betreft de activiteiten van de vogelwerkgroep. Dat betekende geen broedvogeltellingen - behalve die ene keer dat ik ben ingevallen - en geen vergaderingen. Daarnaast stond buiten het reisje naar Lesbos het vogelskijken ook op een laag pitje. Eind mei ben ik nog wel mett Gerrit Heester een keer naar de Biesbosch geweest. Het was lekker weer en het was prima vertoeven in de natuur. Er bloeiden veel bloemen, er vlogen vlinders en libellen en ook vogels lieten zich zien. Er vlogen veel distelvlinders dit jaar en zo ook hier.
Distelvlinder
Er zaten ook diverse platbuiken, zowel mannetjes als vrouwtjes. Daarnaast een variabele waterjuffer en een glassnijder.
Mannetje platbuik
Vrouwtje platbuik
Variabele waterjuffer
Glassnijder

 

Blauwe reiger
Soms hoef je niet ver te gaan om onderwerpen te vinden voor een foto. Deze reiger landde op de heg en keek verlekkerd naar de vijver bij de buren. Een ander onderwerp dat zich aanbood was een bont zandoogje, een vlindersoort die ik nog niet in de tuin gezien had.
Bont zandoogje
Houtpantserjuffer
Van Dick Hörters hoorde ik dat er tijger- of wespenspinnen in het Oosterpark zaten. Een mooie soort, die ik echter niet zo mooi op de foto kreeg als Dick. De paardenbijter kwam beter in beeld.
Tijgerspin
Paardenbijter
Paardenbijter
In de Gorzen zaten verschillende steenrode heidelibellen. Ze moesten oppassen, want een drietal boomvalken vlogen rondjes boven de Gorzen. Er vlogen of zaten zowel mannetjes als vrouwtjes.
Steenrode heidelibel
Vrouwtje steenrode heidelibel
Vrouwtje steenrode heidelibel
Boomvalk
Boomvalk

Paardenbijter in de vlucht
In H.I. Ambacht vloog deze paardenbijter constant rond. Van de vele vluchtplaatjes die ik probeerde te maken was deze wel de meest geslaagde. Hoewel de natuur langzaam over zijn hoogtepunt heen is stonden de zwanenbloemen er nog prachtig bij. De krabbescheeer heeft zich in het Waaltje erg vermenigvuldigd, dit tot menigeens ongenoegen. Het blijft echter een aparte, mooie plant.

Zwanenbloem

Krabbescheer

Het lantaarntje is algemeen, maar de grote roodoogjuffer is zeldzamer in onze streken.
Lantaarntje
Grote roodoogjuffer
Weer een andere juffersoort is de watersnuffel. Hieronder een paartje bezig met het liefdesspel.

Paartje watersnuffel

Vrouwtje steenrode heidelibel
Tenslotte nog maar eens een vrouwtje van de steenrode heidelibel.Terug naar de homepage