Nieuwjaarsexcursie vogelwerkgroep

Zaterdag 4 januari 2014


Nieuwjaarsexcursie

Zaterdag 4 januari is de traditionele nieuwjaarsexcursie van de vogelwerkgroep. Doel: de Delta, zoals altijd. Het levert me een nieuwe soort voor Nederland op, de Arendbuizerd, die al wekenlang op de Maasvlakte verblijft. Ik zag de soort eerder op Lesbos.


De arendbuizerd in zicht

We verzamelen bij het NME om 08.00 uur. Ik rijd samen met Gerrit en Dick H. mee met Frank Regeer uit Zwijndrecht. Lekker gezellig groepje en veel stof tot praten, dus dat zit snor. We doen eerst het Oostvoornse Meer aan, waar we soorten als Zeekoet, Wilde Zwaan, Brilduiker en Dodaars scoren. Het licht is nog zwak en we steken door naar de Maasvlakte, waar we al snel de plek vinden waar de Arendbuizerd zich ophoudt. Hij zit mooi op een paal en is door de telescoop goed te zien, maar voor een plaaatje veel te ver weg.

Stellendam

Op naar Stellendam, waar we onder aan de Haringvlietbrug een Slechtvalk aan de grond spotten. In de buitenhaven zijn we niet alleen en zien we allerlei oude bekenden. Bonte Strandlopers, Zilverplevieren, diverse meeuwensoorten, Rosse Grutto en Rotganzen passeren het beeld in de scoop. Ver achteraan staat ook nog een groepje Lepelaars.

Zeehond

Op de zandplaat ligt een eenzame zeehond, die af en toe nieuwsgierig zijn hoofd optilt en naar ons groepje vogelaars kijkt. Hij zal vast gedacht hebben, wat doen die daar nou!

Tureluurs

De foeragerende Tureluurs vliegen af en toe op en maken mooie rondjes boven onze hoofden.

Tureluurs

Groepjes vliegende steltlopers zijn altijd een leuk object, maar niet gemakkelijk mooi vast te leggen. Toch doe ik maar een poging.

Zilvermeeuw

Langs de velden van Goederede waar het aanbod aan ganzen kleiner is dan normaal, waarschijnlijk als gevolg van de milde temperaturen, gaan we naar de Brouwersdam. Een Zilvermeeuw, wil wel meegenieten van de kruimels koek die we naar hem gooien. Tegelijk één van de weinige momenten dat ik vogels op fotgrafeerbare afstand heb.

Paarse Strandlopers

De Brouwersdam is altijd goed voor leuke overwinteraars en dat is nu niet anders. Een IJsduiker is een buitenkansje, maar daarnaast zijn er ook prachtige IJseenden, een Roodhalsfuut, veel Roodkeelduikers, een overwinterende Grote Stern, Steenlopers, Drieteen- en Paarse Strandlopers. Na een klein uitstapje naar plan Tureluur op Schouwen-en-Duiveland, waar we in het slechter wordende licht nog allerlei eendensoorten zien, zoals Pijlstaarten, Smienten en Wintertalingen, naast veel Zilverplevieren en Goudplevieren, doet een telefoontje van Leo Boon ons terugkeren naar de Brouwerdam voor onze laatste soort van de dag: een Zwarte Zeekoet. Een mooie afsluiting van een gezellige dag, die nu eens niet zo bitter koud was, hoewel nog steeds fris. Met een score van 78 soorten, waaronder een nieuwe soort voor mij en enkele zeldzaamheden, voorwaar een hele leuke dag!


Terug naar de homepage | Meer vogels en natuur | Meer reisverslagen