Rondje Zeeland

17 februari 2011
Turegluren

Donderdag 17 februari heb ik na lange tijd weer eens gelegenheid een dagje te gaan vogelen. Het is één van de weinige prachtige dagen in februari, dus ik heb geluk. Ik besluit een rondje te maken over Schouwen en Duiveland.


Grote Zaagbek
Grauwe Ganzen
Buizred
Brilduikers

Via de zuidkant van Goeree Overflakkee kom ik bij de Grevelingendam. Veel watervogels waaronder een Nonnetje, een Middelste Zaagbek en een vrouwtje Grote Zaagbek. Van de duikers zie ik Brilduikers, Dodaars, Kuifduikers, Futen en Geoorde Futen. Zeker niet verkeerd. Een buizerd mooi fotograferen lukt me ook deze keer niet echt. Zodra ik in de buurt kom, gaat hij, met een windmolen in de nevel op de achtergrond. op de wieken.

Dijkwater

Bij het Dijkwater is het vrij rustig. Wel veel ganzen, waaronder Rotganzen en Kolganzen. Tijd voor een bakje koffie; echt genieten dus!

Dijkwater

Waterhoentje

Verder gaat het over Schouwen waar een Waterhoen redelijk rustig blijft als ik de auto stop. Bij plan Tureluur ga ik turegluren langs de Slikweg door het met korstmossen bedekte kijkscherm. Een groep Rosse Grutto 's en Kluten op afstand zijn het meest interessant, maar ook vliegen er steeds groepjes Brandganzen over.

Turegluren

Kluten en Rosse Grutto 's

Brandganzen

Ik verlaat de Slikweg en steek de provinciale weg over naar de Flauwers- en Weversinlaag. De laatste jaren zijn in het plan Tureluur grote delen van de Prunjepolder nat gemaakt. Het gebied heeft veel aantrekkingskracht op watervogels, maar door de grootte ervan zitten ze soms erg ver weg.

Prunjepolder

Ik rijd langzaam langs de rand van de polder waar Scholeksters en Wulpen op zoek zijn naar voedsel. Deze vogels werken gelukkig behoorlijk mee bij het fotograferen.

Wulp

Scholekster

Een overvliegende Slechtvalk verstoort de rust van de honderden Rosse Grutto 's, die in paniek opvliegen.

Paniek onder de Rosse Grutto 's

Torenvalk

Torenvalk met prooi

Een biddende Torenvalk heeft succes. Na een duikvlucht in het gras laat een muis het leven. Hij laat zich leidzaam naar een paaltje voeren, waar de valk achterdochtig zijn prooi onder zijn poot bewaart. Een langskomende auto doet hem weer op de wieken gaan en uit het beeld verdwijnen.

Buizerd

Ik rijd door naar de Koudekerkse inlaag. De grote groep ganzen laat ik voor wat het is wegens het tegenlicht. Op de Stolpweg is het druk met auto 's met lange lenzen uit het raam en ook op de Oolesweg is dat het geval. Mij ontbreekt zo 'n lange lens, dus de Buizerd daar zit wel mooi in het zonnetje, maar is te ver weg voor een echt mooie plaat.
Ik besluit mijn geluk bij de Brouwersdam te zoeken. Daar is het rustig. Een enkele zeehond laat zijn kop zien in de Spuisluis en een aantal Roodkeelduikers zit ver weg van de kant te rusten. Een groepje Steenlopers is het laatste wat ik meepik voordat ik huiswaarts rijd. Het was een heerlijke dag na een aantal drukke weken.

Steenlopers


Terug naar de homepage | Meer vogels en natuur | Reisverslagen