Sluizen in het Lauwersmeer bij Lauwersoog

Lauwersmeer 3 - 5 mei 2008

3-daagse natuurreis met Sander Elzerman en Dave van der Spoel

Zaterdag 3 mei
Omdat de driedaagse trip naar het Lauwersmeer in 2007 goed was bevallen besloten Sander, Dave en ik de trip in 2008 te herhalen. De keuze voor 3 t/m 5 mei bleek wat het weer betreft een uitstekend idee, waardoor het mede wederom een erg leuke trip werd. Het begon wel wat minder, want - wat nooit gebeurt - ik versliep mezelf. Dat heb ik daarna nog menigmaal moeten horen en terecht natuurlijk...! Daarom vertrokken we een uurtje later dan gepland. Dave had inmiddels wel een bak koffie gedronken en een Groene Specht gehoord. Die specht zou ons later nog opbreken, want deze specht werd niet geteld. Stelregel is namelijk dat minimaal twee van de drie reisgenoten een soort hebben gedetermineerd om die mee te kunnen tellen voor het totaal.
We deden eerst de Oostvaardersplassen aan. Het was al direct aangenaam van temperatuur en we scoorden in de eerste velden allerlei gewone soorten. Bij de grote Praambult aangekomen maakten we de eerste lange stop. De mooiste waarneming was een adulte man Smelleken, die zich - weliswaar van afstand - mooi liet bekijken. Ook liepen er meerdere vossen in het terrein. Bij de kleine Praambult was er zelfs een vos met drie jongen; een andere probeerde de Grauwe Ganzen te besluipen. Twee overvliegende Raven waren wel de bijzonderste vogels van deze plek.

Uitzicht vanuit de Grauwe Gans

Nadat we kort bij het bezoekerscentrum hadden rondgekeken bezochten we de hut de Grauwe Gans. Het uitzicht rechtdoor (zie boven) was zoals verwacht nogal saai, maar rechts van de hut zat een vos op enkele meters afstand.

Vos
Helaas liet ik mijn lensdop vallen, zodat de vos er als een haas vandoor ging en we geen foto's meer konden maken. Ook dat heb ik nog vele malen moeten horen. Het fotograferen van statische elementen zoals hieronder levert dan minder problemen op. Die blijven tenminste staan! Vlak voordat we de auto weer bereikten zag Sander een grote roofvogel vliegen. Het bleek één van de Zeearenden te zijn. We zagen mooi zijn witte staart in het zonlicht.
Paddestoel
Zwammen
Boomstronk
Van hieruit reden we naar Kamperhoek waar al een aantal dagen een Ringsnaveleend was gezien. Helaas voor ons was die dag de eend niet gesignaleerd. Op de trektelpost was het vooral gezellig, maar we scoorden ook de enige Appelvink van deze reis. Van Arnoud Linckens kregen we een tip voor Noordse Winterjuffer. Het Kuinderbos in de Noordoostpolder bleek een goede en leuke plek ervoor. Het bos leverde tevens de enige ijsvogel van deze reis op. Maar ook Bont Zandoogje en Kleine Vuurvlinder lieten zich goed bekijken. Van de zandloopkevers had ik nog nooit gehoord, maar de foto van Dave (DvdS) laat zien dat het mooie insecten zijn.
Noordse Winterjuffer
Noordse Winterjuffer
Bont zandoogje
Bont Zandoogje
Kleine Vuurvlinder
Hierboven een Kleine Vuurvlinder en onder een Bastaardzandloopkever (DvdS)
Bruiine Zandloopkever
Fotograferen
Ieder zoekt zijn eigen manier om een plaatje te schieten, zoals hier te zien is op een foto van Sander (SE). Na het Kuinderbos besloten we richting Lauwersmeer te gaan. Om tijd te besparen belden we het hotel op met de mededeling dat we 's avonds laat aan zouden komen. Hierdoor konden we rechtstreeks naar Lauwersoog waar we een goed diner nuttigden bij restaurant Pierenend. Na het diner ging het richting Ezumakeeg. Het was daar goed toeven met de zon in de rug en veel vogels voor de lens.
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Ezumakeeg
Een verre Grote Zilverreiger bij de Ezumakeeg
Knobbelzwaan
Knobbelzwaan
Vogelskijken
We bleven tot negen uur 's avonds in de Ezumakeeg, maar toen de zon onder dreigde te gaan hielden we het voor gezien deze dag. Onderweg naar De Oude Smidse hadden we nog twee bizarre waarnemingen. Eerst landde in de schemer een visarend middenin de polder met een vis in zijn poot in een overhangende tak boven de weg. Een wegvliegende schim was mogelijk een tweede exemplaar. Bij het hotel zagen we daarna een uil over de weg vliegen, die we weldra terugvonden op een paaltje. Het bleek een kerkuil te zijn! We werden vriendelijk onthaald in het hotel. Daar vulden we onder het genot van een cola en een biertje onze daglijstjes in en vertrokken tegen elf uur naar de kamer. De teller stond inmiddels op 117 soorten, dat waren er drie meer dan vorig jaar.
Zonsondergang

 

Zondag 4 mei
Na een prima nachtrust - van mijn kant in ieder geval - genoten we van een lekker ontbijt met o.a. verse croissants, Fries suikerbrood en een gekookt eitje. Een goed begin van de dag. We reden eerst naar de Eemshaven waar we op de telpost aansloten bij de groep aanwezige tellers. Erg veel gele kwikstaarten, waaronder veel Noordse, enkele Koekoeken en Bruine Kiekendieven waren naast de aanwezige grote zilverreigers het meest markant aanwezig. Een Zwarte Wouw en een Slechtvalk waren de krenten in de pap. We bleven tot 18 minuten(!) over één en hielden het toen voor gezien, maar niet voordat ik een Rietzanger fraai op de plaat kon zetten.

Telpost Eemshaven

Gele Kwikstaart
Noordse gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Noordse Gele Kwikstaart
Rietzanger
Rietzanger
Geoorde Fuut
We keken nog wat rond in de haven wat in ieder geval nog Paapjes opleverde en deze Geoorde Fuut.

Rietgors

Terug naar het Lauwersmeer. Onderweg zag Sander vanuit de auto, toen we door Uithuizermeden reden, een roofvogel vliegen. Het bleek de moeite waard om te stoppen, want het was een Rode Wouw. Bij het Lauwersmeer aangekomen was het intussen behoorlijk warm geworden en we kakten wat in. Bij een vogelhut ontdekten Sander nog een Slechtvalk en zagen we Baardmannetjes. Helaas waren die niet voor de lens te krijgen, maar bovenstaande Rietgors wilde wel mooi poseren.

Bandpolder
In de Bandpolder was een Roodhalsgans aanwezig. Dave ontdekte hem met de kijker en Sander legde alles op de gevoelige plaat vast. Omdat het nog laag water was en buitendijks alles ver weg zat, gingen we eerst eten. We bezochten weer restaurant Pierenend in Lauwersoog en aten lekker in het zonnetje. Daarna keken we geruime tijd buitendijks en scoorden hier Bonte Strandloper, Zilverplevier, Drieteenstrandloper en met wat meer moeite - Sander bedankt! - een Kanoet.
Grauwe Ganzen
In de avonduren bezochten we voor de tweede maal de Ezumakeeg. Veel Brand- en Grauwe Ganzen gaven hier leuke vliegshows, die we probeerden vast te leggen.
Brandganzen
Met de laagstaande zon in de rug werden Krombekstrandlopers en Kleine Strandlopers aan de lijst toegevoegd, maar de zeldzaamste waarneming was toch de Amerikaanse Wintertaling. Dankzij de wilde paarden kreeg Dave de taling goed in het vizier in de strook water erachter. Ondanks de grote afstand, hebben we alledrie deze aparte soort waar kunnen nemen.
Wilde Paarden
Ikzelf kon nog een sprinkhaanzanger op de plaat vastleggen. ook een buitenkansje.
Sprinkhaanzanger
We reden rond negen uur weer terug naar het hotel, waar we weer de kerkuil troffen op dezelfde paal. Toen we even later de lijstjes in gingen vullen bleek dat we op 138 soorten stonden. Precies evenveel als het jaar ervoor na twee dagen. Zouden we het record van 151 kunnen breken? We namen er nog maar een drankje op en gingen daarna onder de wol.

 

De Oude Smidse
Maandag 5 mei
Ook op bevrijdingsdag lieten we ons het ontbijt in de gezellige eetzaal van De Oude Smidse goed smaken. Om half negen zeiden we Jack, de hoteleigenaar, gedag en vertrokken we richting Fochteloërveen. We hoopten dat we daar weer op Roodpootvalken zouden stuiten. Direct naast de parkeerplaats troffen we als eerste een citroenvlinder die zich mooi liet fotograferen. De nieuwe makrolens van Dave kwam hierbij goed van pas.

Citroenvlinder

Citroenvlinder (DvdS)
We bezochten de uitkijktoren in de hoop een glimp van de broedende Kraanvogels op te vangen. Net als vorig jaar was dat tevergeefs, maar een Visarend en een Havik maakten veel goed. Er leken deze dagen minder libellen te zijn dan vorig jaar, maar op sommige plekken waren er toch wel erg veel. Meestal wel van één soort. Zo zagen we veel Noordse Witsnuitlibellen en Vuurjuffers
Vuurjuffer
Noordse Witsnuitlibel
Vuurjuffer (DvdS)
Noordse Witsnuitlibel (DvdS)

Bloesem

De natuur was mooi omlijst met bloesembomen en langzamerhand scoorden we nieuwe lijstsoorten, zoals Roodborsttapuit en Zwarte Specht. De Roodpootvalken waren nog niet gearriveerd, maar een Ringslang was voor ons alledrie een nieuwe soort in Nederland. Jammer genoeg konden we er geen plaatje van maken. De volgende stop was het bos bij Appelscha. Hier werden Boomklever, Glanskop en Bonte Vliegenvanger toegevoegd. Het schaduwrijke bos bood in ieder geval bescherming tegen de felle zon.
Het bos in Appelscha
Zoeken in het bos in Appelscha
Van hieruit ging het naar het Bargerveen. Hier hoopten we op Grauwe Klauwier, Maanwaterjuffers en Aarbeivlinders. Met de laatste twee soorten hadden we succes, en dat waren precies de soorten die nieuw voor (een deel van) ons waren. We scoorden ook nog Wielewaal en kwamen voorlopig op 150 soorten. Verder ook nog veel witsnuitlibellen en enkele Viervlekken.
Bargerveen
De nieuwe kijkhut in het Bargerveen
Viervlek
Viervlek
Maanwaterjuffer
Maanwaterjuffer (DvdS)
Witsnuitlibellen
Witsnuitlibellenboulevard (SE)
Witsnuitlibel
Witsnuitlibel
Aardbeivlinder
Aardbeivlinder
Bargerveen

Inmiddels was het al vijf uur geworden en besloten we een punt te zetten achter onze tocht. Onderweg scoorden we de reeds lang verwachte Ooievaar. Zelfs meerdere keren, zodat we het record van vorig jaar evenaarden. We probeerden bij het AC-restaurant de Vale Ouwe in 't Harde iets te eten te krijgen, maar na een kwartier staan in de rij en nog niets te zijn opgeschoten, hebben we onze drankjes laten staan en zijn naar AC-Nieuwegein gereden. Hier wilden ze ons wel vlotjes helpen. De lijstjes ingevuld en daarna naar huis. Het reisje was zeer de moeite waard. Mooi weer, veel soorten en gezellig . Kortom het kon niet beter!

Nawoord
Na enkele dagen bleken we een Rouwkwikstaart in de Eemshaven niet meegeteld te hebben. Het oude lijstje dateerde nog van de tijd dat dit een ondersoort was. Uiteindelijk stond de teller dus op 152 soorten en een nieuw record!