Weekendje Terschelling van 21-23 oktober 2006

Deze Rosse Franjepoot was uiterst tam en goed te fotogaferen.
Deze Kanoetstrandloper hield de Rosse Franjepoot steeds gezelschap.
Liggend op de Waddendijk kreeg ik deze Bonte Strandloper er redelijk op.

De Kortteenleeuwerik werd natuurlijk weer door Arendsoog (=Dave v.d. Spoel) gevonden

Het wemelde van de vinken op het eiland, maar ook van de kepen!
De struiken met bessen waren aantrekkelijk voor koperwieken en merels.
Zanglijster.

We zagen ook nog een zeldzame vlinder, Utetheisa pulchella, die in het Nederlands Prachtbeer heet. Het is een subtropische soort, die slechts heel weinig keren in Nederland is gezien.

Hoewel het geen vogel is geven we hier toch een link naar de foto die Dave v.d. Spoel er van maakte.

Prachtbeer

Meerdere oeverpiepers werden gezien dit weekend.
Als afsluiter nogmaals de Rosse Franjepoot.