Vogels van mei 2021

Kuifeenden

Mei is altijd een fijne maand. De dagen lengen, het weer wordt beter en steeds meer vogels zijn terug uit de overwinteringsgebieden. De eerste weken van mei ben ik nog vaak in de Crezéepolder te vinden en ook het Waalbos in Rijsoord krijgt regelmatig een bezoek. Hier zwemt een paartje kuifeenden in een slootje van het Waalbos.


Kanoet

Een soort die ik enkele jaren geleden nooit verwacht zou hebben in Ridderkerk is de kanoet. Een aantal dagen verblijft een exemplaar, al deels in zomerkleed, in de Crezéepolder.

VisdiefGele kwikstaartJuveniele HavikFuut

Woensdag is een dag die ik het laatste jaar als vrije dag kon besteden. Op 12 mei ben ik in de Crezéepolder en kan ik wat plaatjes schieten. Met de klok mee van linksboven zijn het een visdief, een gele kwikstaart, een juveniele havik en een fuut.

TapuitTapuit

Een tapuit is een zeldzame verschijning, maar in het voorjaar is de Crezéepolder een goede plek om er één te vinden.

Kluut

Kluut

Kluut

Een paartje kluten vertoont afleidingsgedrag. Ik heb eerst niet door waar het voor dient, maar even later komt een jong tussen de pitrusplanten vandaan. Dat is dus de reden en ik besluit ze met rust te laten en neem voldoende afstand.

Tureluur

Een tureluur doet een balanceeroefening op het prikkeldraad bij het Waalbos.

Kuifeend vrouwtjeKuifeend manKrakeend

Kuifeenden en een krakeend.

Blauwborst

Een foto van een blauwborst stond al lang op mijn verlanglijstje. Niet dat ik deze soort nooit kon verschalken, maar een foto waar je mee voor de dag kunt komen, die had ik nog niet gemaakt. Op vrijdag 28 mei lukt het me in het Waalbos om een aantal foto's te maken van een Blauwborst die leuk meewerkt om wat poses te maken.

TorenvalkGrasmus

Fuut

Blauwe reiger

Dezelfde dag schiet ik in het Waalbos ook nog foto's van een torenvalk, een grasmus, een fuut en een blauwe reiger.

FitiszanglijsterGroenling

Knobbelzwaan

Daar komen nog bij een fitis, een zanglijster, een groenling en een knobbelzwaan. Hieronder een bruine kiekendief en een kneu, ook alom vertegenwoordigd in het Waalbos.

Bruine kiekendiefKneu

Karpers

De karpers zijn aan het paaien en dat gaat met veel gespetter en lawaaai gepaard.

Blauwborst

Tot slot van dit verslag over de maand mei nog 2 poses van de blauwborst.

Blauwborst


Homepage | Allerlei | Reisverslagen