Vogels van april 2021

Blauwe Reiger in het Waalbos

In de maand mei van 2021 is het behoorlijk koud weer. Regelmatig is het maar net een paar graden boven nul in de ochtend, maar april is wel een maand waarbij de vogeltrek goed op gang komt. Ik ben dan ook vaak in de Crezéepolder te vinden bij het kijkscherm dat we tegelijkertijd als trektelpost gebruiken. Maar ook het Waalbos krijg volop aandacht, zoals hier een blauwe reiger, geen trekvogel, maar wel beeldvullend.


Dwergmeeuw op de Gaatkensplas

Een dwergmeeuw op afstand bij de Gaatkensplas

Futen op de Gaatkensplas

Twee balsende futen op de Gaatkensplas in Barendrecht.

 

Fitis in het Waalbos

De Fitis is altijd een stuk later terug dan de Tjiftjaf, die soms zelfs overwintert. Het mooie liedje van de Fitis horen, betekent voor mij dat de lente echt begint.

Bruine Kiekendief - maanetje - in de Nieuwe Dordtse Biesbosch

Zwartkopmeeuw in de Nieuwe Dordtse BiesboschZomertaling in de Nieuwe Dordtse Biesbosch

Gele Kwikstaart in de Nieuwe Dordtse Biesbosch

De Nieuwe Dordtse Biesbosch worden een paar keer bezocht. Enkele leuke waarnemingen zijn een mannetje bruine kiekendief, een zwartkopmeeuw, een zomertaling en een gele kwikstaart.

Pimpelmees in het Waalbos

Koolmees in het Waalbos

Tjiftjaf in het Waalbos

Grasmus in het Waalbos

Kievit in het Waalbos

Waterhoen in het Waalbos

Het Waalbos is ook altijd een leuke bestemming. Ik fotografeer pimpelmees, koolmees, tjiftjaf, grasmus, kievit en waterhoen.

Wilde Eend in het Waalbos

Een wilde eend, die is "gewoon" mooi.

Slobeend in het waalbos

De slobeend wil ik graag nog een keer van echt dichtbij fotograferen. Hier is het wel meer dan een bewijsplaatje, maar je wil als fotograaf eigenlijk altijd wel meer.

Steppekiekendief in de CrezéepolderBruine Kiekendief in de CrezéepolderBlauwe Kiekendief in de Crezéepolder

Ik heb me vele uren vermaakt met anderen in de Crezéepolder tijdens de vogeltrek. Vooral de roofvogels zijn altijd spectaculair. Hier drie soorten kiekendieven op een rij: v.l.n.r. de steppekiekendief, die tegenwoordig vaker in Nederland te zien is, de bruine kiekendief, de meest algemene hier en een blauwe kiekendief.

Slechtvalk in de CrezéepolderRegenwulpen 
in de CrezéepolderReuzenstern 
in de Crezéepolder

Je bent vaak afhankelijk van allerlei factoren bij het maken van foto's. Een grijze lucht, een strak blauwe lucht of tegenlicht of een combinatie van deze factoren geven je foto's aparte achtergronden als het over vliegende vogels gaat. Hier v.l.n.r. een slechtvalk, een vlucht regenwulpen en een reuzenstern.

Purperreiger in de Crezéepolder

Lepelaars in de Crezéepolder

Ik sluit de maand april af met twee foto's met een totaal verschillende achtergrond. De purpereiger met veel tegenlicht en een drietal spierwitte lepelaars tegen de donkerblauwe lucht. Het contrast is groot, maar ik ben er toch content mee.


Homepage | Allerlei | Reisverslagen