Ridderkerk - maart en april 2020 (1)

De Crezéepolder

Voorjaar 2020 is ineens alles anders als begin maart het Coronavirus ook Nederland bereikt. Het betekent vanuit huis werken, afstand houden, sociale contacten vermijden en niet sporten in verenigingsverband. Maar omdat we toch onze beweging willen hebben en het weer wekenlang erg mooi is, proberen we elke dag minimaal een uur te bewegen en vaak nog meer. Dat geeft indirect ook de mogelijkheid de eigen omgeving beter te leren kennen. Hoewel ik vaak door het vogelskijken op allerlei plekken in de buurt kom, is voor Gina menig fietsritje of wandeltochtje een echte ontdekking. Ik zelf besluit, nu zowel het uitje met mijn kaartvrienden naar Mallorca als ook de vakantie naar Sardinië in mei in het water zijn gevallen, om nu steeds een gebied in Ridderker en omstreken uit te lichten. Zo kan ik toch iets met mijn site doen. Ik start met de Crezéepolder.


Van polder naar natuurgebied en waterberging

De Crezéepolder is een voormalig buitendijks landbouwgebied van ruim 70 hectare. In 2017 is een gat gemaakt in de zomerdijk waardoor tweemaals per dag het water in en uit de polder stroomt. Bij de herinrichting is een brede kreek gemaakt, die grofweg het midden van de polder constant onder water laat. De randen van de kreek vallen bij laag water droog en zijn een waar El Dorado voor foeragerende watervogels. Hierboven zien we rechts de rivier de Noord met het kleine zandstrandje dat vooral zomers nogal in trek is bij recreanten. Linksboven is de Ridderkerkse Griend met daarvoor het oude haventje. Net voorbij de twee oude meerpalen is het hier niet zichtbare gat in de zomerdijk gemaakt. In tijden van extra hoog water in de rivieren fungeert de polder als waterberging en tegelijkertijd is het een mooi natuurgebied geworden, waar het leuk wandelen is en waar veel vogels zijn te zien, vooral bij laag water.

Veel meer dan deze twee oude meerpalen en het inhammetje resten er niet van het oude haventje.

 

Het gat in de zomerdijk met de brug die de twee zijden verbindt. Links de Ridderkerkse Griend waar de IJsvogel vaak als broedvogel aanwezig is en ik al meer dan 25 jaar broedvogelstelligen doe.

 

Op het informatiebord dat net naast de witte brug staat is voldoende informatie te vinden over de Crezéepolder.

 

Hier een doorkijkje ltussen het Gorzenpark, dat links achter het talud ligt en de Ridderkerkse Griend rechts. Het witte gebouw aan de einder is de waterzuivering.

 

De ingang naar de Crezéepolder aan de westzijde van de Oostmolendijk.

 

Vanaf de Oostmolendijk heb je een mooi uitzicht over de polder. Ben je lopend dan kun je langs de oever lopen, tenminste als je niet bang bent om af en toe over een hekje te klimmen.

 

In het midden van de foto het vogelkijkscherm aan de kant van de Oostmolendijk. Aan de overzijde van de rivier ligt Alblasserdam.

 

De zuidzijde van de Crezéepolder is bij laag water een erg mooie plek om vogels te kijken vanaf het dijkje rechts. Aan de overzijde van de Noord de werf van oceAnco.

 

De Crezéepolder bij hoog water en een laagstaand zonnetje.

 


Vogels kijken in de Crezéepolder

Vroeger deed ik vaak een rondje Zeeland of ik toog naar de Maasvlakte om vogels te kijken. Dat doe ik nog weleens, maar steeds vaker blijf ik gewoon lekker in de buurt en dan zijn de Crezéepolder en het Waalbos leuke plekken om deze hobby uit te oefenen. De Crezéepolder ligt op slechts 1 kilometer vanaf ons huis en dan ben je er zo met de fiets. Meestal doe ik er langer over om mijn spullen bij elkaar te zoeken, dan dat het ritje kost in tijd om de eerste kijkplek te bereiken. Ik krijg weleens commentaar dat ik niet zo snel ben en dat zal best wel, maar als je een statief, een telescoop, verrekijker en je fotomateriaal mee wil nemen, dan kost het verzamelen ervan wat tijd. Wil je nog wat te eten en te drinken meenemen en daarnaast een bril om je vogelwaarnemingen in Obsmap in te kunnen voeren, een pet en zonnebrand tegen de zon - mits die schijnt - ook nog mee wil nemen dan begrijpt iedereen wel dat je niet een-twee-drie van huis bent. Maar als je dan alles eindelijk bij elkaar hebt en je op je fiets zit dan ben je in vijf minuten op de plek van bestemming, waar een ritje richting Zeeland al snel drie kwartier of meer kost. Mij hoor je niet klagen.

Fuut

Meerkoet

Kemphanen in de vlucht

De Grutto komt in behoorlijke aantallen voor in het voorjaar

Lepelaars

Kauw

Parende Scholeksters

Visdief

Knobbelzwanen

Wilde Eend

Meerkoet met nestmateriaal

Grauwe Ganzen met jongen

Kievit

Meestal doe ik een combinatie van vogels kijken, trektellen - als het de tijd ervoor is - en fotograferen. Meestal is zo'n combinatie niet de meest ideale manier om foto's te maken. Je verdeelt je tijd over verschillende activiteiten en dan komt het niet altijd goed uit de verf. Maar het feit blijft dat de Crezéepolder voor mij een erg leuke plek is. Dichtbij huis en een leuke soort of waarneming is altijd mogelijk. Of het ook aantrekkelijk is voor de plantenliefhebbers, dat weet ik niet, maar algemene soorten als paardenbloem, smeerwortel, raapzaad en madeliefje zijn er volop.


Homepage | Allerlei | Reisverslagen